Cerere de Acord

INFORMARE și cerere de ACORD
(conform art. 12, 13 și 14 din GDPR)

1 - Despre noi

COELMO spa este o societate comercială cu sediul în Via delle Industrie 278 - Agglomerato Industriale ASI ACERRA (NA), cod fiscal și cod TVA 00339140618 (denumită în continuare „societatea”), iar în calitate de Controlor de date, răspundem în fața dvs. pentru utilizarea legitimă și corectă a datelor personale furnizate de dvs.
Datele noastre de contact sunt: telefon 0818039731, e-mail info@coelmo.it

2 - Cine este Responsabilul cu confidențialitatea

Puteți contacta Responsabilul cu confidențialitatea pentru informații și pentru a putea semnala eventuale greșeli și probleme: privacy@coelmo.it

3 - Care sunt categoriile de date cu caracter personal care vor fi prelucrate
Datele cu caracter personal prelucrate în acest context sunt „comune” și sunt furnizate de dvs. în formularul de pe site-ul www.coelmo.ro (denumit în continuare „site”), respectiv, sunt datele dvs. persoanele și instrucțiunile dvs. privind acordul

4 - Care sunt obligațiile dvs

Furnizarea datelor solicitate este opțională, dar dacă nu le furnizați pe toate cele indicate ca „obligatorii”, nu vom putea să vă soluționăm cererea.

5 - Ce tip de prelucrări efectuăm (Scop)

F1 - Datele dvs. personale vor putea fi prelucrate pentru a soluționa cererea dvs. prin contacte telefonice și/sau prin e-mail în legătură cu răspunsul dvs. neechivoc, liber și informat furnizat în formular.

F2 - Datele dvs. personale vor putea fi prelucrate pentru activități promoționale și publicitare pentru produsele și serviciile noastre prin contacte telefonice și/sau e-mail în legătură cu răspunsul dvs. neechivoc, liber și informat furnizat în formular.

6 - Care este baza legală pentru folosirea datelor dvs. personale

Datele dvs. personale sunt prelucrate de noi exclusiv în scopurile prevăzute la „Punctul 5” și numai în legătură cu cele pentru care v-ați exprimat ACORDUL neechivoc, liber și informat.

7 - Cui vom transmite datele dvs. personale

Datele dvs. personale nu vor fi comunicate terților nespecificați, însă vom putea să le comunicăm pentru scopurile menționate anterior și cu ACORDUL exprimat de dvs., conform următoarei scheme:

Scop (F1)

Comunicarea datelor către societatea care administrează site-ul și către orice agenți de zonă, toți aflați în Italia, cu care există un contract de servicii oficial și sunt denumiți „Procesatorii de date”;

Scop (F2)

Comunicarea datelor către societatea care gestionează site-ul, localizată exclusiv în Italia, cu care există un contract oficial de prestări servicii și care a fost denumită „Procesator de date”.

8 - Pe ce perioadă vom păstra datele dvs. personale

Scopurile (F1) și (F2) - Vom păstra datele dvs. cu caracter personal pentru o perioadă care nu depășește 60 de luni de la data furnizării lor.

9 - Care sunt obligațiile noastre față de dvs.

Vă răspundem la cereri pentru:
a ști cum și de ce prelucrăm datele dvs.;
a corecta datele greșite, a completa datele incomplete și a actualiza datele inexacte;
a șterge datele; a limita prelucrarea acestora;
a transmite datele către dvs. sau către TERȚI indicați de dvs.; a opri prelucrarea dacă nu mai sunteți de acord;
Pentru a realiza toate acestea, vă invităm să contactați Serviciul nostru de confidențialitate la următoarele date de contact: fax 0818039724, e-mail privacy@coelmo.it, pentru a verifica împreună dacă se întrunesc toate cerințele legale și pentru a vă putea răspunde mai rapid și mai eficient.

10 - Cui vă puteți adresa în cazul neajunsurilor noastre

Dacă răspunsul nu a fost satisfăcător pentru dvs., puteți contacta „Garantul pentru protecția datelor cu caracter personal.

Firma *

Adresa *

Oras *

Cod Posta *

Tara *

Telefon *

Mobile *

E-Mail *

Datelor Personale *

După citirea INFORMĂRII și CERERII DE ACORD

  Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în scopuri comerciale.
  Nu sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în scopuri comerciale.

  Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în scopuri promoționale și/sau publicitare.
  Nu sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în scopuri promoționale și/sau publicitare.

Cimpurile cu asterisc sunt obligatorii