Note de natura juridica

Serviciile şi notele de informare, pe care COELMO Inc ® Inc le furnizeaza utilizatorului sunt supuse urmatoarelor conditii de utilizare, COELMO ® rezervindu-si dreptul de a le actualiza în orice moment, fără notificare.

Descrierea serviciilor

Prin intermediul site-ului COELMO®.it societatea COELMO® spa permite utilizatorului să acceseze o gama larga de resurse, servicii, zone de download şi informaţii despre produsele sale (colectiv denumite “Servicii”) Serviciile, inclusiv orice actualizări şi noile caracteristici disponibile pe site-ul sunt supuse urmatorilor termeni de utilizare.

Limitarea la uzul personal si non-comerciale a utilizarii informaţiilor şi servicii disponibile pe acest site cu excepţia cazului în care se specifică altfel, serviciile fiind pentru uz personal si nu comercial.

Utilizatorul nu poate modifica, copia, distribui, transmite, efectua, reproduce, publica, acorda licenţă, transfera, vinde sau de a crea materiale corelate plein de la orice informaţie, software, produs sau serviciu obţinut şi derivate din site-ul COELMO®.it.

Toata documentaţia privind specificaţiile site-ul (specificatii tehnice, ştiri, comunicate de presă şi întrebări frecvente) pot fi folosite doar pentru scopuri informationale şi nu pentru uz comercial sau personal, cu condiţia ca drepturile de autor sa apara în toate copiile şi sa fie insotite de această autorizaţie.

COELMO ® Inc şi / sau furnizorii săi nu face declaraţii privind caracterul adecvat al informaţiilor conţinute în documentele şi grafice legate publicate ca parte a serviciilor pentru orice scop.

Documentatia şi grafica aferenta sunt furnizate “asa cum sunt”, fără garanţie de orice fel, documentatia şi grafica aferenta publicate pe site-ul COELMO ® poate include inexactităţi tehnice sau erori tipografice.

Privacy si protectia informatiilor personale

Modul de achizitie si procesare a datelor cu caracter personal sunt descrise în documentul de informare “Privacy”. Informaţii cu privire la serviciile disponibile pe acest site.

În nici un caz COELMO® spa şi / sau furnizorii sai nu pot fi raspunzatoari pentru daune speciale, indirecte, subsecvente sau alte daune rezultate din pierderea dreptului de utilizare, pierderea de informaţii sau de câştig, daca acestea rezultă din îndeplinirea acordului de licenţă, din neglijenţă sau alte acţiuni, rezultate din, sau legate in orice fel de folosirea de informaţii sau din lipsa sau incorectitudinea acestora asa cum sunt puse la dispozitie prin Servicii.

Serviciile pot include interacţiunea cu zone de “forum”, “comunitate”, ”blog”, pagini web personale şi / sau alte instrumente de comunicăre (colectiv denumite “servicii de comunicare” ) concepute pentru a permite utilizatorului să comunice cu alti utilizatori, cu personalul de la COELMO Inc ® şi / sau furnizorii săi.

Utilizatorul consimte să utilizeze serviciile de comunicare doar pentru a posta, trimite şi primi mesaje şi materiale care sunt adecvate şi, după caz, potrivite specificului Serviciilor de Comunicare.

Cu titlu de exemplu, la utilizarea serviciilor de comunicaţii sunteţi de acord pentru a NU:

 1. Utiliza serviciile de comunicare pentru sondaje, concursuri, junk e-mail, spam sau mesaje nesolicitate (comerciale sau de altă natură).
 2. Defăima, abuza, uzurpa, submina, ameninţa sau sa viola drepturile legale, cum ar fi drepturile la intimitate şi imagine, ale altora.
 3. Publica, distribui sau disemina orice subiect, nume, material sau informatii neadecvate, profane, defaimatoare, obscene, indecente sau ilegale.
 4. Face disponibile fişiere care conţin imagini, fotografii, software sau alte materiale protejate de legile de proprietate intelectuală, inclusiv, ca exemplu, legile dreptului de autor sau marca (sau de drepturi de intimitate sau publicitate) cu exceptia cazului ca deţin sau controlează aceste drepturi sau au primit acordul tuturor celor in drept pentru a face acest lucru.
 5. Transmite fişiere care conţin viruşi, fişiere corupte sau orice alt software sau programe similare care pot afecta funcţionarea computerului altei persoane sau a bunurilor de un alt utilizator.
 6. Publica, oferi, vinde sau achiziţiona bunuri sau servicii în orice scop de afaceri, cu excepţia cazului ca Serviciile de comunicare au comsimtit în mod special acest lucru.
 7. Descarca orice fişier postat de un alt utilizator al serviciului de comunicare pe care stie, sau în mod rezonabil ar trebui să ştie ca nu poate fi reprodus, afişat, facut şi / sau distribuit în mod legal prin astfel de mijloace.
 8. Falsifica sau şterge orice informaţie de gestionare a drepturilor de autor, cum ar fi atribuţele de autor, avizele legale sau de alt tip sau denumiri de origine de software sau alte materiale conţinute într-un fişier care este transmis.
 9. Aduna informaţii despre alte persoane, inclusiv adresele lor de e-mail
 10. Crea o identitate falsă pentru a induce în eroare pe alţii.
 11. COELMO ® isi rezerva dreptul de a revizui materialele postate de serviciile de comunicare şi de a elimina orice materiale la discretia sa. COELMO ® spa îşi rezervă dreptul de a rezilia accesul utilizatorului la toate serviciile de comunicare, sau orice parte a acestuia în orice moment, fără notificare pentru orice motiv.

Materialul publicat ca parte a serviciilor de comunicare poate fi supus unor limitări de utilizare, reproducere şi / sau divulgarea şi este responsabilitatea utilizatorului sa se adapteze la astfel de limitări dacă foloseste acest material.

Materialele furnizate catre COELMO ® sau publicate pe site-ul său

COELMO ® spa nu revendica dreptul de proprietate asupra materialelor furnizate (inclusiv feedback şi sugestii) nici al materialelor postate sau trimise Serviciilor sau a serviciilor asociate pentru vizionarea de către publicul larg sau de către membrii comunităţii publice sau private (denumite în continuare “Publicatii”).

Cu toate acestea, prin postarea, încărcarea, trimiterea sau de furnizare (“Inserarea”) in Publicatie, Utilizatorul trebuie sa acorde COELMO ® spa, filialelor sale şi furnizorilor sai, permisiunea de a utiliza Publicatia în legătură afacerile sale pe Internet (inclusiv, fara limitare, toate serviciile), inclusiv, fără limitare, drepturile de licenţă pentru a: copia, distribui, transmite, afişa, face public, reproduce, edita, traduce si reformata propria publicaţie şi de a publica numele utilizatorului în legătură cu publicatia şi acordă astfel de drepturi la orice furnizor de servicii.

Nu va fi plătită nicio compensaţie utilizatorului cu privire la utilizarea Publicatiei, după cu meste prevazut in prezentul document. COELMO ® spa nu are obligaţia de a posta sau de a folosi orice publicaţii furnizate de către utilizator şi este autorizat pentru a elimina aceste publicaţii, în orice moment la discretia sa.