Pompele cu Motor

Pompele cu motor Coelmo sunt proiectate și produse pentru a garanta cele mai bune performanțe indiferent de domeniul de aplicare: agricol, de construcții sau industrial.